دوشنبه

"نشان‌دادن شباهت‌هاى ژنومى با انسان، در گوريلى به نام سوزى" عكس از: رويترز / باغ وحش كلومبوس


نوشته‌ى: ويل دانهم

گوریلی به نام سوزی، کمک به ارائه‌ی بینش تازه‌ای از شباهت‌ها و تفاوت‌های ژنتیکی میان انسان‌ها و این کَپی(اِیپ)های رو به انقراض می‌کند که از نزدیک‌ترین خویشاوندان زنده‌ی ما هستند.‌
دانشمندان به‌تازگی نسخه‌ای بهبودیافته از ژنوم گوریل را رونمایی کرده‌اند که بر اساس دی ان آی گرفته شده از گوریلی به نام سوزی، یک گوریل «پایین‌دشت غربی» ١١ساله در باغ وحش و آکواریوم کلومبوس در اوهایو، است و بسیاری از شکاف‌های موجود در نخستین نقشه‌ی ژنتیکی گوریل را (که در سال ۲۰١۲ منتشر شده بود) پر می‌کند .

پژوهش‌های تازه نشان داده که گوریل‌ها و انسان‌ها اندکی بیش‌تر از آن‌چه پیش‌تر شناخته شده بود پیوند نزدیک ژنتیکی دارند، و اختلاف ژنومی آنها تنها ١/۶درصد است. تنها شامپانزه‌ها و بونوبوها بیشتر از گوریل‌ها، با انسان پیوند نزدیک دارند.

این ژنوم جدید نشان می‌دهد که برخی از نواحیِ تفاوت‌های ژنتیکی عبارت اند از: سیستم ایمنی و تولید مثل، ادراکِ حسی، تولید کراتین (یک پروتئین کلیدی در ساختار مو، ناخن و پوست)، و تنظیم انسولین (هورمونی که سطح قند خون را کنترل می‌کند).

کریستوفر هیل، پژوهشگر ژنتیک در دانشگاه واشنگتن و یکی از نویسندگان ارشد این مطالعه که در نشریه‌ی «علوم» منتشر شده است می‌گوید: "ممکن است تفاوت بین گونه‌ها به پژوهشگران در شناسایی مناطقی از ژنوم انسان کمک کند که به ادراک و شناخت بیش‌تر، زبان پیچیده، رفتار و بیماری‌های عصبی مربوط است".
او می‌افزاید: "داشتن ژنوم‌های مرجع کامل و دقیق برای مقایسه، به پژوهشگران اجازه می‌دهد که این تفاوت‌ها را کشف کنند".

برگردان به فارسی از تیم مِهبانگ
مِهبانگ  👈 @Mehbaang

Balatarin

هیچ تکذیبیه ای بر فرگشت داروین وجود ندارد ، اگر هم کسی بتواند آن را رد کند ، یک دانشمند خواهد بود نه یک احمق / ریچارد داوکینز

Balatarin

اندر حکایت توهمات ابراهیم

Balatarin

یکشنبه

چه زمانی موجودات به نر و ماده تبدیل شدند؟

اولا هر موجودی نرو ماده نیست، مثلا تک سلولی ها یا برخی حلزون ها یا یک نوع قروباغه فقط یک جنس ازش داریم و برای تولید مثل به جفت نیاز ندارند،ثانیا ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺣﻴﺎﺕ ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ؟ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺯ « ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ » ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﮊﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ « Fruitless » ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﮊﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﮊﻥ « Fruitless » ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻧﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ( ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ) ، ﺑﯿﻨﯽ ، ﮔﻮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﯾﻜﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻝ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻜﻢ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﮕﺲ ﺳﺮﻛﻪ ﻧﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﻔﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﭼﺸﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻭﺍﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻔﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻜﻨﺪ ، ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮊﻥ « Fruitless » ﺍﺳﺖ . ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺣﺴﯽ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﮊﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻧﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻜﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ . ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺮﻙ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ( ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ، ﮔﻮﺵ ﻫﺎ ، ﺑﯿﻨﯽ ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﯾﻜﺴﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻨﺪﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻒ ﺩﺭ ﻣﮕﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻏﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ، ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻣﻲ ﺑﻪ ﮊﻥ « Fruitless » ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﮊﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ، ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
مثلا : ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻨﺞ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺶ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ . ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻧﺴﻞ، ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻧﺮ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺩﺭﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ . ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ : ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.


برگرفته از صفحه انجمن پیشبرد علوم آتئیستها
Balatarin

داستان به معراج رفتن محمد !


محمد از خونه بیرون اومد به پیش جمعی که کنار دیوار نشسته بودند رفت و گفت الان از هفت آسمان بر می گردم تا نزدیکی خدا رفتم فقط بین من و خدا یه پرده ای وجود داشت
ابولهب که این را شنید گفت: ای عمو زاده واقعا تو رفته بودی نزد خدا ؟ 
محمد گفت: بله قسم به خداوند آسمان و زمین من تا آسمان هفتم با جبرییل بودم بعد او مرا تنها گذاشت من تا نزدیکی خدا رفتم وفقط بین ما یک پرده بود.
ابولهب خندید و گفت: محمد پای راستت را بلند کن.

محمد پای راستش را بلند کرد.

بعد گفت: پای چپت را هم بلند کن.

محمد گفت: نمی شود که می افتم زمین. 
ابولهب گفت: پس تو چطور به آسمان هفتم رفتی ؟!
اینجا بود که محمد ابولهب را نفرین کرد و تنها شخصی که در قران هم نفر ین شده ابولهب شد...
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺼﺺ ‏(۶۸)
ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ . ﯾﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﻘﺮﻩ ‏(۱۱۷ ‏) .
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺪ ‏( ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۱۱ ‏) ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺑﻮﻟﻬﺐ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ؟ !
ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ؟ !
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ !
ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ، ﻧﻔﺮﯾﻨﺶ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ! 
ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺁﯾﺎﺕ ﺩﻭﺯﺥ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۰۰۰ ﺁﯾه ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ !
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﺁﻟﺰﺍیمر ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ! 
ﺍﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﯿﻠﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﻨﮏ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺍﻟﻠﻪ، ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ . ﻗﺮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺿﻤﯿﺮ ﻭ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺖ .
عرض کنم که طبق اسناد معتبر آرزوی الله تحقق نیافت و ابولهب و همسرش سالیان سال درکنار هم به خوبی وخوشی زندگی کردند.

برگرفته از بالاترین 
Balatarin

نه ممنون ! من احترام زیادی برای زنان قائلم که بتونم از دین شما خوشم بیاد ..

Balatarin

اندیشه،تقلید،تجربه !

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.
@Caffe_Ketab برگرفته از کانال تلگرام
Balatarin

ابهامات دین !

Balatarin

فلسفه ی بها دادن و کشتار حیوانات در دین زرتشتی / توجیه بیجای افراط و تفریط زرتشتیان در برخورد با حیوانات


طبق منابع کهن زرتشتی، این دین به بعضی حیوانات مثل سگ بسیار اهمیت می دهد و با برخی حیوانات به شدت مبارزه می کند.
موبد رستم شهزادی ـ رئیس سابق انجمن موبدان تهران ـ برای توجیه این اعتقاد زرتشتیان، هنگام معرفی وندیداد (بخشی از اوستا) می نویسد:
«این فصل (فصل سوم) ما را متوجه ارزش و اهمیت خدمات سگ در میان کشاورزان و دامپروران و ایلات و عشایر می کند. در آن زمان اگر کسی سگ گله یا ایل یا سگ خانه یا محله ای را می کشت، مستوجب کیفر حتی مرگ بود و کشتن سگ نگهبان گله و ایل و خانه به منزله ی کشتن آدمیان تلقی می شد…
برعکس، از میان برداشتن درندگان وحشی و حشرات موذی (خرفستران) مانند گرگ و مار و عقرب و موش و قورباغه و همچنین دفع آفات نباتات و عوامل امراض در تمام فصل های وندیداد مانند این زمان توصیه شده است.» (قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، تهران، انتشارات فروهر، چاپ دوم، ۱۳۸۶ص ۲۱)
او چنین وانمود می کند که دلیل بها دادن به سگ ارزش خدمات زیاد آن است.
فرض می کنیم سگ نگهبان به قدری در زندگی انسان نقش داشته که مجازات هایی مثل اعدام در برابر کشتن سگ، عاقلانه بوده اما چرا به کسی که خارپشت را کشته، به دلیل اینکه نوعی سگ به شمار می رفته، دوهزار تازیانه زده می شود؟!  (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۰، فرگرد ۱۳، شماره ۴) خارپشت چه امتیاز خاصی دارد؟
می گوید: کشتن سگ نگهبان به منزله ی کشتن آدمیان تلقی می شد.
با این بیان می خواهد بگوید که ارزش انسان و سگ برابر بوده. از قرائنی به دست می آید که سگ در نظر زرتشتیان بیشتر از انسان ارزش داشته است؛ زیرا مجازات دادن غذای داغ به سگ (وندیداد، ، ج ۳، ص ۱۴۷۸، ف ۱۵، ش ۳) و نیز رماندن سگ آبستن، اعدام بوده است (وندیداد، ، ج ۳، ص ۱۴۷۸، ف ۱۵، ش ۵) در حالی که اگر با انسانی چنین رفتاری می شد اعدام صورت نمی گرفت.
افراطی که در دین زرتشتی نسبت به کشتن حیوانات موذی (خرفستران) می بینیم بسیار بیش از آن چیزی است که موبد شهزادی از کنار آن به سادگی گذشته است. در دین زرتشتی در حد از بین بردن نسل این حیوانات، با آنها مبارزه می شود در حالی که برای همگان روشن است که همه ی حیوانات برای برقراری چرخه ی حیات، به سهم خود بسیار با اهمیتند.
کشتن ده ها هزار از انواع حیواناتی چون مورچه و لاک پشت و مگس و… کفاره ی کشتن یک سگ آبی است. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۴۲۹ ـ ۱۴۳۰ ف ۱۴، ش ۱ ـ ۶)
ادعا می کند کشتن این حیوانات در این زمان نیز توصیه می شود.
می خواهد مبارزه با این قبیل حیوانات را امروزی پسند نشان دهد اما توجه ندارد که امروزه کشتن ماری پذیرفته است که خطر جانی برای انسانی داشته باشد و الا هیچ انسان عاقلی سفارش نمی کند که در بیابان ها راه بیفتیم یا با سم پاشی گسترده، این حیوان را نابود کنیم.
موبد شهزادی برای اینکه مبارزه با بعضی حیوانات را معقول نشان دهد، از ذکر مورچه و لاک پشت خودداری کرده است. از نظر زرتشتیان این دو حیوان نیز باید نابود شوند.
از نظر اهمیت و نقش داشتن در زندگی انسان چه فرق است بین لاک پشت و خارپشت؟ چرا کشتن خارپشت دوهزار تازیانه مجازات دارد اما کشتن لاک پشت ثواب دارد؟ لاک پشت در برقراری چرخه ی حیات، بسیار اهمیت بیشتری نسبت به خارپشت دارد. در مستندی تلویزیونی دیدم که درصد بسیار کمی از تخم های لاک پشت، تبدیل به حیوان بالغ می شود. از تخم و بچه ی لاک پشت حیوانات فراوان دیگر از خزنده و پرنده و حیوانات دریایی تغذیه می کنند.
هم موش به زمین های کشاورزی آسیب می رساند و هم خرگوش. چرا باید برای کشتن موش ثواب فراوان قائل شد اما برای کشنده ی خرگوش، باید مجازات اعدام (وندیداد، ج ۲، ص ۶۹۷، شرح) در نظر گرفت
برگرفته از صفحه ضد ادیان سامی، فیسبوک
Balatarin

اجاره دادن زن در آیین زرتشتی

برگ سبزی از تحفه زرتشت(اجاره دادن زن)

یکی دیگر از حقوقی که فقه زرتشتی به موجب متن پهلوی «ماتیگان هزار دادستان» برای مردان قائل شده و به رسمیت شناخته، اجازه و اختیار اجاره دادن زن است. مرد می‌تواند زن خود را به دفعات برای مدتی معین و در ازای دریافت وجه یا بدون آن به مرد دیگری واگذار کند. در چنین مواقعی رضایت داشتن یا نداشتن زن شرط نیست و فقط رضایت شوهر و مرد دوم کفایت می‌کند.

برخی دیگر از شرایط اجاره دادن زن چنین بوده که فرزندان احتمالی که به وجود می‌آمده‌اند، به شوهر زن تعلق داشته‌اند؛ اما تا زمانی که زن در خانه مرد دوم بوده، نگهداری و مخارج زن و فرزندان او به عهده همان مرد بوده است.

چنانچه آن زن، کنیز (برده) اربابش بوده باشد، در اینصورت نیز صاحب کنیز می‌توانسته زن را به دفعات به مردان دیگر کرایه دهد. فرزندان حاصل از این اجاره دادن‌ها به ارباب تعلق داشتند و به عنوان برده به فروش می‌رسیدند.

برگرفته از صفحه ضد ادیان سامی، فیسبوک

Balatarin

بررسی آیات جهاد در قرآن


ﺳﻮﺭﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﺁﯾﻪ 123
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮﺍْ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻠُﻮﻧَﻜُﻢ ﻣِّﻦَ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﻭَﻟِﻴَﺠِﺪُﻭﺍْ ﻓِﻴﻜُﻢْ ﻏِﻠْﻈَﺔً
ﻭَﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍْ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ .
ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ، ﮐﺎﻓﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯿﺪ ! ﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭﺷﺘﯽ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ . ﻭ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ !
ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻳﻪ 4
ﻓَﺈِﺫﺍ ﻟَﻘِﻴﺘُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻓَﻀَﺮْﺏَ ﺍﻟﺮِّﻗَﺎﺏِ ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺛْﺨَﻨﺘُﻤُﻮﻫُﻢْ ﻓَﺸُﺪُّﻭﺍ ﺍﻟْﻮَﺛَﺎﻕَ
ﻓَﺈِﻣَّﺎ ﻣَﻨًّﺎ ﺑَﻌْﺪُ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﻓِﺪَﺍﺀ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻀَﻊَ ﺍﻟْﺤَﺮْﺏُ ﺃَﻭْﺯَﺍﺭَﻫَﺎ ﺫَﻟِﻚَ ﻭَﻟَﻮْ ﻳَﺸَﺎﺀ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎﻧﺘَﺼَﺮَ
ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦ ﻟِّﻴَﺒْﻠُﻮَ ﺑَﻌْﻀَﻜُﻢ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠَﻦ ﻳُﻀِﻞَّ
ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻬُﻢْ .
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻳﺪ، ﮔﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﻭ ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻓﺮﻭ
ﻓﮑﻨﺪﻳﺪ، ﺍﺳﻴﺮﺷﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ . ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻓﺪﯾﻪ . ﺗﺎ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻳﺪ . ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺧﺪﺍ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ
ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ، ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺎﺯﻣﺎﯾﺪ . ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻋﻤﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ .
ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻧﻔﺎﻝ ﺁﯾﻪ 39 ﺻﻔﺤﻪ 182
ﻭَﻗَﺎﺗِﻠُﻮﻫُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻻَ ﺗَﻜُﻮﻥَ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ ﻭَﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﻛُﻠُّﻪُ ﻟِﻠّﻪ ﻓَﺈِﻥِ ﺍﻧﺘَﻬَﻮْﺍْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﺑِﻤَﺎ
ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ .
ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻳﻦ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ
ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ، ﺧﺪﺍ ﮐﺮﺩﺍﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ .
ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺁﯾﻪ 61 ﺻﻔﺤﻪ 427
ﻣَﻠْﻌُﻮﻧِﻴﻦَ ﺃَﻳْﻨَﻤَﺎ ﺛُﻘِﻔُﻮﺍ ﺃُﺧِﺬُﻭﺍ ﻭَﻗُﺘِّﻠُﻮﺍ ﺗَﻘْﺘِﻴﻠًﺎ .
ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﻨﺪ . ﻫﺮﺟﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺁﯾﻪ 33
ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺟَﺰَﺍﺀ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺤَﺎﺭِﺑُﻮﻥَ ﺍﻟﻠّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﻳَﺴْﻌَﻮْﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻓَﺴَﺎﺩًﺍ ﺃَﻥ ﻳُﻘَﺘَّﻠُﻮﺍْ
ﺃَﻭْ ﻳُﺼَﻠَّﺒُﻮﺍْ ﺃَﻭْ ﺗُﻘَﻄَّﻊَ ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﺃَﺭْﺟُﻠُﻬُﻢ ﻣِّﻦْ ﺧِﻼﻑٍ ﺃَﻭْ ﻳُﻨﻔَﻮْﺍْ ﻣِﻦَ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﺫَﻟِﻚَ ﻟَﻬُﻢْ
ﺧِﺰْﻱٌ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ .
ﺳﺰﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ [ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ] ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻭ ﻣﻰﺟﻨﮕﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﺁﻭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻳﺎ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻼﻓﺠﻬﺖﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻮﺍﻳﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ
برگرفته از صفحه ضد ادیان سامی، فیسبوک
Balatarin

یک لبخند

Balatarin

موجودی که انجیل رو به چالش می‌کشه !


درود، نام من تی جیکو پیر است و در سوئد زندگی می کنم. من مسن ترین درخت روی زمین هستم.
دانشمندان می گویند من 9550 ساله هستم.
و من اینجا هستم تا «به شما ثابت کنم که سیل بزرگی که در انجیل شما از آن نام برده شده هرگز روی نداده است.

برگرفته از صفحه ضد ادیان سامی، فیسبوک 
Balatarin

سنگسار در مسیحیت /انجیل

Balatarin

مسیحیت و برده داری

Balatarin

چرا بیشتر پیامبران چوپان بوده اند ؟

آیا تراوشات ذهنی بیمارگونه آنان که امروزه تحت عنوان کتب مقدس در تمام دنیا پیروان خاص خودش را دارد ،نتیجه ی بیماری وهم بیابان نیست؟ آیا این ادعاهای واهی و بیمار گونه ی صحبت با خدا و وحی که هر سه پیامبر اخیر یعنی موسی و عیسی و محمد به آن مبتلا بوده اند همان پارانویا و شیزوفرنی نیست ؟
 شیزوفرنی چیست  
تعداد مبتلایان به شيزوفرنی در حدود يک درصد از کل جمعيت می باشد (تعداد کم پیامبران ) در طول دورانی که بيماری عود می کند، فرد اغلب از سايرين کناره گيری کرده، دچار افسردگی و اضطراب شده، و عقايد غير عادی وترس های بسيار زياد را تجربه می نمايد.( رفتن به غار حرا و نازل شدن وحی )
اوهام: بيشتر شامل شنيدن صدا ها می باشد ( دقیقا فلسفه ی نزول وحی و صحبت کردن فرشته ای به نام جبرییل با محمد . دیدن خدا و صحبت با موسی در کوه طور .نازل شدن روح القدس بر مسیح)  
چيزهايی که به نظر شخص کاملا حقيقی می باشند، اما در حقيقت در آن جا وجود ندارند . 
( تصور حضور خدا و جبرییل و دیگر فرشتگان و در محمد که این بیماری شدیدتر از بقیه بود ، دیدن و رفتن به معراج هم اضافه شد )
اختلال در تفکر 
زمانی که هيچ نوع ارتباط منطقی در گفتار فرد ديده نمی شود ممکن است که افکار و گفتار در هم آميخته و بدون ارتباط می شوند. (مانند آیه های قطع دست و پا و آیات دیگر مبنی بر بخشنده بودن ومهربان بودن خدا)
و اینچنین شد که این دیوانگان را پیامبر نامیدند و بزرگی و شکوه و کر و فر خیالیشان را بر ما تحمیل نمودند و ما انسانهای عاقل را چنان فریفتند که دیوانگی آنان را هدیه ای الهی بپنداریم و در برابر این دیوانگی سر تعظیم فرود آوریم .
برگرفته از صفحه ضد ادیان سامی، فیسبوک
Balatarin

فقط تصور کنید...

اگر همه وقتی که صرف حضور در کلیسا شده بود را صرف تلاش های ارزشمند می شد
اگر همه پولی که به کلیسا ها داده می شود برای امور خیریه مصرف می شد
اگر همه رهبران مذهبی تغییر شغل داده و مددکار اجتماعی می شدند و واقعا به دیگران کمک می کردند
اگر همه افرادی که برای چیزی دعا کرده اند واقعا برای رسیدن به آن کاری می کردند
اگر همه ترس های از عقوبت دیدن از یک خدای نادیدنی از گرده انسان ها برداشته می شد
اگر همه عشقی که انسان ها صرف خدایشان کرده اند را به دیگر انسان ها می دادند

فقط تصور کنید...
اگر مردم مذهب را با واقعیت معاوضه کنند.

باب بیچر


برگرفته از ضد ادیان سامی

Balatarin

تا وقتی جهل حاکم بر اندیشه ی آدمیان است بت ها تغییر میکنند اما بت پرستی همچنان ادامه دارد...! نیل تایسون

Balatarin

دین همون غل و زنجیره که انسان با نادانی اون رو خوشرنگ و زیبا نشون میده

Balatarin

دن بارکر - از دست دادن ایمان به ایمان: از موعظه‌گر تا خداناباور

شما به کتابی اعتقاد دارید که درباره جانوران جادوگر ، جادوگرانی که عصای خود را به مار تبدیل می کنند ، شیاطین ، غذاهایی که از آسمان آمده اند ، اشخاصی که روی آب راه میروند و این دست از توهمات پوچ و توخالی حرف میزند بعد به ما میگویید که به کمک نیاز داریم ؟!
پ.ن : دن بارکر کشیش سابق و مبلغ مسیحیت که سرانجام  آتئیست شد و بنیاد رهایی از دین را تاسیس کرد ...

Balatarin

دین ها، درجه ی حماقت شان با یکدیگر فرق دارد،ولی من همه ی آنها را رد می کنم. جین رادنبری

Balatarin

شنبه

عواقب اعتقاد به اسلام و مسیحیت

اگر به اسلام باور داشته باشم، ۲ میلیارد و دویست میلیون
مسیحی باید تا ابد در جهنم تباه شوند. اگر به مسیحیت باور
  داشته باشم، یک و نیم میلیارد مسلمان باید تا ابد در جهنم
   تباه شوند. ولی، اگر به هیچکدام باور نداشته باشم لازم
    نیست هیچ کسی اصلا تباه شود.
Balatarin

اسلام دین عطوفت و صلح !

محمد نظیم الدین صمد یه بلاگر بنگلادشی دیگه که اسلام رو نقد کرده و گفته دین اسلام و پیروانش خشنن. بعد مسلمونای بنگلادشی با قمه تکه تکه ش کردن گفتن غلط کردی ما خشن نیستیم
Balatarin

تا کنون هرگز پلوتو را این‌گونه ندیده‌اید!

عکس تازه با بهبود رنگ، تصویری آسمانی را با دره‌هایی یخ‌زده در ناحیه‌ی قطب شمال پلوتو هستند!

Balatarin

ماجراجویی جنسی هوموساپینس‌ها با گونه‌های منقرض شده

یک خانواده نئاندرتال اثر چارلز نایت ۱۹۲۰
رادیو فردا تحقیقات علمی نشان می‌دهد که ماجراجویی جنسی اجداد ما، هومو ساپینس‌ها، بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیشتر  تصور می‌شد.

شواهد رابطه‌های جنسی تنوع‌طلبانه اجداد ما با نوع‌های دیگر انسان که نسل همه آنها منقرض شده است، در ژنوم انسان امروزی هنوز باقی است.

 به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیل اطلاعات ژنتیک ۱۵۰۰ نفر از نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که حداقل چهار اپیزود آمیزش جنسی در اجداد ما در دهها هزار سال پیش دیده می‌شود که سه نوع آن با نزدیکترین گونه انسان تبارها که نسل همه آنها منقرض شده  انجام گرفته است؛ به عبارت دیگر این رابطه‌های جنسی نادر و تصادفی نبوده است.

در این میان، دی‌ان‌ای انسان امروزی میراث‌دار نئاندرتال‌ها،دنیسوواها و نوع دیگری از انسان‌تبارها است که هنوز هویت آن مجهول است، اما آثار ژن‌های آنها در  انسان امروزی وجود دارد.

این گزارش که جزییات آن در مجله «ساینس» منتشر شده می‌افزاید که ساکنان کنونی جزایر استوایی دوردست، خصوصاً منطقه ملانزی، تنها انسان‌هایی هستند که میزان محسوسی از ژن‌های انسان تبارهای نوع دنیسووا را به ارث برده‌اند. ملانزی‌های امروزی همچنین مانند اکثر انسان‌های امروزی وارث ژن‌های نئاندرتال‌ها هم هستند.
درباره دنیسوواها اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما آثار ژن‌های آنها در انسان‌های امروزی نشان می‌دهد که این نوع انسان‌ها در بخش‌های وسیعی از آسیا زندگی کرده‌اند.جاشوا آکی دانشمند علوم فرگشت ژنتیک دانشگاه واشینگتن که در این تحقیقات مشارکت داشته، می‌گوید که برخی ژن‌های وراثتی از تبارهای دیگر انسان‌ها که نسل همه آنها منقرض شده، برای وارثان کنونی آنها مفید هم بوده است. به‌ویژه دستگاه ایمنی بدن، همچنین بیولوژی پوست و موی انسان امروزی وامدار ژن‌هایی است که از گونه‌های دیگر انسان‌ها برای ما به ارث رسیده است.

توالی دی‌ان‌ای ۳۵ ساکن جزایر شمال ملانزی‌ نشان می‌دهد که دو درصد میراث‌دار ژن‌های نئاندرتال‌ها هستند، اما سهم انسان‌تبارهای دنیسووا در دی‌ان‌ای آنها ۲ تا ۴ درصد است.

آکی می‌گوید که انسان‌های غیرآفریقایی کنونی ۱٫۵ تا ۴ درصد حامل ژن‌های نئاندرتال‌ها هستند. در این میان، آفریقایی‌ها هیچ ژنی از نئاندرتال‌ها یا دنیسوواها به ارث نبرده‌اند، چراکه هیچ‌کدام از این انسان‌تبارها در این قاره زندگی نکرده‌اند.

دنیسوواها برای نخستین بار در دهه گذشته کشف شدند. در یک غار در سیبری شمالی یک بند انگشت و دو دندان از این نوع انسان کشف شده و تحقیقات ژنتیک بر روی آنها انجام شده است.

اما در مورد نئاندرتال‌ها شواهد و استخوان‌های زیادی بر جای مانده است. این نوع انسان طی ۳۵۰ هزار سال تا ۴۰ هزار سال پیش در قسمت اعظمی از اروپا و آسیا زندگی می‌کردند و نسل آنها منقرض شده است.

آندری مریوتر دیگر محقق از دانشگاه بینگهمتون می‌گوید که دانشندان همچنین در انسان‌های امروزی ژنوم به ارث مانده از یک نوع دیگری از انسان را نیز پیدا کرده‌اند که هنوز هیچ اطلاعی درباره آنها نداریم.

به‌گفته وی، تحقیقات نشان می‌دهد که نیاکان ما در ۱۰۰ هزار سال گذشته به غیر از نوع خود، حداقل با ۳ نوع دیگر انسان در رابطه جنسی بوده است، موضوعی که تا ۱۰ سال پیش کاملاً برای ما ناشناخته بود.
Balatarin

امکان سفر به مریخ با فناوری مایکروسافت و ناسا
رادیو فردا- ناسا و مایکروسافت با همکاری یکدیگر امکان سفری واقعی-مجازی به سیاره‌ مریخ با عنوان «مقصد: مریخ» را فراهم کرده‌اند تا تجربه‌ گردش در فضا را با استفاده از راهنماهای هولوگرافیک برای عموم مردم فراهم کنند.

این قابلیت تابستان امسال در نمایشگاهی  در پایگاه فضایی کندی در فلوریدا ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «تک کرانچ»، افراد می‌توانند مکان‌های واقعی روی سطح مریخ که دانشمندان در آنجا کشف‌های مهمی انجام داده‌اند را مشاهده کنند.

این تجربه به‌وسیله اطلاعات و تصاویر جمع‌آوری‌شده توسط مریخ‌نورد «کیوریسیتی» (کنجکاوی) که در ماه اوت ۲۰۱۲ روی مریخ فرود آمد، امکان‌پذیر شده است.

«مقصد: مریخ» از نرم‌افزار «آنسایت» (Onsight) استفاده می‌کند، ابزاری که به‌طورمشترک توسط مایکروسافت و ناسا ساخته شده و با استفاده از آن دانشمندان ناسا بهتر می‌توانند فضای اطراف کاوشگران مریخ را کشف کنند. کاربران با به‌کارگیری سیستم شبیه‌سازی سه بعدی مریخ آزمایش‌های علمی را طرح‌ریزی و انجام می‌دهند.


 ناسا نیز در سایت رسمی خود در گزارشی اعلام کرد تا به حال دانشمندان تصاویر مربوط به مریخ را روی صفحه رایانه بررسی کرده و در مورد چیزی که می‌دیدند استنباط می‌کردند. این واقعیت مجازی روشی بدیع برای انجام تحقیقات سیاره‌ای است که بیش از ۱۰۰ میلیون مایل از زمین فاصله دارد.

نرم‌افزار «آن سایت» پیش از این نیز در ماموریت‌های روبوتیک روی مریخ شرکت داشته است. اخیراً ابی گیل فرامن یک عضو تیم علمی «کنجکاوی» از نرم‌افزار «آن سایت» برای شناسایی مسیر ممکن حرکت کاوشگر بین دو صخره روی مریخ استفاده کرد.

ناسا پیش از این با مایکروسافت برای فرستادن هدست واقعیت مجازی موسوم به «هولولنز» به ایستگاه فضایی بین‌المللی همکاری کرده بود. اسکات کلی فضانورد ناسا این هدست را در جریان مأموریت ۳۴۰ روزه‌اش در ایستگاه فضایی امتحان کرده است.

«هولولنز» نور را مستقیماً به کره‌ چشم کاربر می‌تابد تا واقعیت مخلوط (mixed-reality) را تجربه کند. هدست تصاویر را بر روی محیط واقعی دیده شده به وسیله چشم می‌اندازد.

در حالیکه سیاست ناسا در زمان ریاست جمهوری بوش متمرکز بر فرستادن مجدد انسان به ماه بود، این سیاست در دولت اوباما به فرستادن انسان به مریخ تغییر کرد. در حال حاضر، ناسا زمان و منابع را در پروژه‌ «سفر به مریخ» صرف می‌کند.

به هرحال، با برگزاری رویدادهایی مثل «مقصد: مریخ» و به‌کارگیری ابزارهایی مثل «آن سایت» و «هولولنز» کشف و کار در فضا از روی زمین به تجربه‌ای بسیار واقعی‌تر تبدیل شده است.

ناسا خود را برای فرستادن فضانوردان به مریخ در دهه ۲۰۳۰ آماده می‌کند، اما از هم‌اکنون مردم عادی قادرند تجربه‌ آن زمان فضانوردان را داشته باشند.
Balatarin

کانون مدافعان حقوق بشر: اعدام ها متوقف و به وضعیت مردم رسیدگی شود

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۴ پرداخت. این کانون که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به وجود فقر و فساد اداری در جامعه، از مقام‌های مسئول خواست تا با استفاده از منابع مالی موجود و همچنین افزایش امیدواری به آینده اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پی اجرای برجام، در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی مردم قدم بردارند.
 این سازمان همچنین در گزارش خود بر ضرورت فراهم آوردن زمینه‌های رقابت برای تمام فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی، تلاش برای شفاف کردن فضای کسب و کار و ممانعت از گسترش شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته با سازمان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی و محدود کردن تدریجی زمینه‌های فساد و ویژه‌خواری تأکید کرده است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
بررسی تغییرات نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد ایران از کابوس نرخ‌های منفی رها شده، اما همچنان دولت یازدهم نتوانسته است رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند.
تجربه رشد اندک حدوداً یک درصدی، نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته گروه‌های درآمدی پایین را به آنها بازگرداند. از این رو همچنان گروه‌های فرودست درآمدی، از سر ناچاری با کاستن از کیفیت زندگی خود، روزگار می‌گذرانند.
همچنین تداوم رکود در اقتصاد ایران، بر فضای بازار کار نیز اثرگذار بوده و باقی ماندن نرخ بیکاری رسمی در محدوده اندکی کمتر از ۱۱ درصد که برای زنان و جوانان، به ارقامی تا دو برابر و بیش از آن نرخ می‌رسد، بیانگر وضعیت بحرانی اشتغال در بازار کار ایران است.
این در حالی است که در اسفند ماه، مقام‌های رسمی ایران اعلام کردند که به بازماندگان هر فلسطینی که در عملیات انتفاضه قدس، جان خود را از دست داده است، مبلغ هفت هزار دلار به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود. اگرچه ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم تحت ستم از جمله فلسطینی‌ها، امری پسندیده است اما این انتظار نیز وجود دارد تا مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران با مدیریت صحیح منابع، کاری کنند تا اقتصاد ایران که در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای و سرانجام برجام بود، یک‌بار دیگر برپا بایستد. زیرا اگرچه طی سال ۱۳۹۴ تداوم کاهش نرخ تورم، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی بود و متوسط نرخ تورم همچنان کاهش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه پس از پنج سال‌ و نیم انتظار، تک رقمی شد اما با این حال کم نبودند صاحب‌نظرانی که بخشی از این روند کاهنده تورم را به تداوم رکود در اقتصاد نسبت می‌دادند.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند ۱۳۹۴
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1) در این ماه بیش از ۲۶ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: نازک افشار- فعال فرهنگی-، باقر نمازی- فعال مدنی-، سینا قلندری- روزنامه‌نگار-، جلیل محمدی، بهروز افروز، فرامرز عباس آبادی مقدم و محمد رضا مخبریان- چهار فعال صنفی کارگری- تارا هوشمند، روحیه صفاجو، بهزاد ذبیحی و سرماد شادابی- چهار شهروند بهایی- و ابراهیم فضلی، محمد علی سعدی و اصغر کریمی- سه درویش گنابادی.
همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از بازداشت تعدادی از شهروندان اهل استان گیلان- بدون ذکر نام و تعداد- به دلیل آنچه که "توزیع و انتشار کتب ممنوعه" می‌نامید و مقام قضایی از بازداشت یک نفر در قزوین- بدون ذکر نام- به دلیل آنچه که تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب نسبت به روحانیت در فضای مجازی می‌نامید، خبر دادند. از سوی دیگر برخی سایت‌های دارای مجوز از دولت ایران، از بازداشت یک مدرس دانشگاه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل انتشار یک کاریکاتور در یک گروه تلگرامی خبر دادند.
این در حالی است که پلیس در یک جمع‌بندی از بازداشت ۱۱۰ شهروند در طول سال ۱۳۹۴ که از آنان به‌عنوان عناصر ضد انقلاب یاد کرده است، خبر داد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت فوزیه حسین زاده و آوات حسین زاده- دو شهروند اهل سقز-، باقر غلامی (نعامی)- شهروند اهل اهواز-، مسعود مهدویان، مسلم همتی، وحید فلاحی، محسن کریمی و فرشاد عظیم‌زاده- پنج هوادار گروه عرفان حلقه-، عسگر اکبرزاده- شهروند اهل اردبیل- و شیرزاد فلاحی- شهروند اهل بانه- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) حکم‌های تبعید سعید مدنی- فعال ملی، مذهبی- به بندرعباس و علی اکبر باغانی- فعال صنفی- به زابل پس از آزادی آنان از زندان به اجرا گذاشته شد.
3) حسین رفیعی فنود- استاد دانشگاه و فعال ملی، مذهبی- به شش سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و پرداخت سه میلیون ریال جریمه، مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان- سه فعال فرهنگی- هر یک به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت بیست میلیون تومان، رضا شهابی- فعال کارگری- به یک سال حبس تعزیری، توحید امیرامینی، صالح پیچگانلو، میثم جولانی، مصطفی پروین جدا و مرتضی پروین جدا- ۵ فعال مدنی- هر یک به سه ماه زندان و سی ضربه شلاق، ناهید گرجی- فعال مدنی- به ۳ سال حبس، کیوان کریمی- فیلمساز- به ۲۲۳ ضربه شلاق، ۲۰ میلیون تومان جریمه، یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی، رسول بداقی- فعال فرهنگی که این در زندان به‌سر می‌برد، بار دیگر به سه سال حبس، آرش صادقی- فعال مدنی- به ۱۵ سال حبس، گلرخ ایرایی (ابراهیمی)- فعال مدنی- به ۶ سال حبس، نوید کامران و بهنام موسیوند- دو فعال مدنی- هر یک به یک سال حبس تعزیری در دادگاه‌های تجدید نظر محکوم شدند.
همچنین مصطفی تاج‌زاده- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که اینک در زندان‌ به‌سر می‌برد- بار دیگر به چهار ماه حبس تعزیری، پوریا ابراهیمی- فعال مدنی- به دو سال حبس تعزیری، پنج سال حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق، شکوفه آذر ماسوله- فعال مدنی- به به یک سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی، فتاح یوسف‌پور- شهروند اهل بوکان- به ۶ ماه حبس تعزیری، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب- فعال مدنی- به ۶ ماه حبس تعزیری، اسماعیل عبدی- فعال صنفی- به شش سال حبس تعزیری، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی- سه فعال صنفی- هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری، صلاح‌الدین بلیده‌ای- شهروند اهل سرباز- به ۷ سال حبس و سحر تیرانداز لاله زاری، هدیه فتحی رستمی، ثریا آذرهوا، فرشاد صادقی خیاوی، شایان دولت آبادی، صفر بیرامی قولان، رامین بهزاد نهند، میلاد اصغری، باقر فرامرزی، سهیل قادری، رضا باقری، محمد شفاییان کویج، ناصر پورخدیو مایان، ساجد انعامی، بهرام جودت مایان، توحید علیجانی، طیب علیجانی، امید حاتمی اقدم، علی پژمان آخوله، عادل امیرپور سفیده خوان، حامد نصیبی سیس، علیرضا عبدالهی میران، علیرضا شعبان قشلاق- ۲۳ شهروند اهل تبریز- هریک به  به یک سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
4) جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های سامان صفرزایی و احسان مازندرانی- دو روزنامه‌نگار که اینک در بازداشت موقت به‌سر می‌برند-، داود اسدی- فعال فرهنگی-، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، داوود (هوشنگ) نعمتی، حامد گودرزی، علی ابراهیمی، زهرا سادات ابراهیمی- ۵ فعال مدنی- برگزار شدند.همچنین دادگاه تجدید نظر اسماعیل گرامی‌مقدم- عضو حزب اعتماد ملی- برگزار شد.
مرتضی نورمحمدی- فعال مدنی- نیز پس از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام‌هایش به قید وثیقه بیست میلیون تومان به‌صورت موقت آزاد شد.
5) رقیه علیزاده، علی لسانی و مهدی لسانی- سه شهروند اهل اردبیل- اسدالله اسدی- فعال مدنی- در دادسرا بازپرسی شدند. همچنین فاطمه هاشمی رفسنجانی- فعال مدنی- و حشمت الله طبرزدی- فعال سیاسی- به دادسرا، غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالح نیا و فواد زندی- چهار فعال کارگری- و سیمین چایچی- فعال مدنی- به نهادهای امنیتی و انتظامی احضار شدند. از سوی دیگر مقام قضایی از اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهور- در پی بیان این سخن که تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند، خبر داد.
6) خبرگزاری "آنا" وابسته به حکومت ایران، از احضار ۹ دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه تهران خبر داد.
7) مقام‎‌های مسئول با حکم قضایی از خروج سید محمد خاتمی- رییس جمهور اسبق ایران- از خانه برای شرکت در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی- کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که اینک در زندان خانگی به‌سر می‌برد-، جلوگیری کردند.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) مدیر مسئول سایت "انتخاب" از سوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.
2) مقام‌های مسئول در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با پخش تصویر پگاه آهنگرانی- بازیگر سینما-  در تلویزیون مخالفت کردند.
3) افرادی بدون آنکه مقام‌های مسئول مانعشان شوند از انجام سخنرانی‌ علی مطهری در دانشگاه آزاد پرند جلوگیری کردند. همچنین افرادی بدون ارائه حکم قضایی مانع برگزاری کلاس‌های درس ئاسو رستمی- فعال مدنی- در یک مرکز آموزشی غیردولتی شدند. از سوی دیگر افرادی بدون آنکه نیروهای انتظامی مانعشان شوند به محل نیایش پیروان آیین یارسان حمله کردند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه حداقل یک نفر اعدام شد. "م.ح" در قزوین اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را قتل عمد عنوان کرد.
2) سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو نفر دیگر در پرونده معروف به "نفتی" و مقام قضایی دیگر از صدور حکم اعدام برای دو نفر در پردیس به اتهام سرقت  خبر دادند. خبرگزاری‌های وابسته به حکومت ایران نیز از صدور حکم اعدام برای یک نفر در تهران به اتهام قتل عمد خبر دادند.
همچنین برخی سایت‌های خبری غیر رسمی از صدور حکم اعدام برای جابر صبوری در شهر سرباز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی خبر دادند.
3) حکم قصاص چشم یک نفر توسط دیوان‌عالی کشور تأیید شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از صدور حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای یک نفر خبر دادند.
4) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند محمد صدیق کبودوند، افشین سهراب زاده، علیرضا احمدی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
5) میثاق یزدان‌نژاد به زندان سمنان منتقل شد. لازم به توضیح است که این انتقالا‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
6) مقام قضایی از بازداشت ۲۷ نفر در شهرستان طرقبه و شاندیز به‌دلیل آنچه که برگزاری "پارتی‌های مختلط" عنوان شده، خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه نیز از بازداشت ۸ نفر به‌دلیل آنچه که مدل شدن در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده، خبر داد.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران شاغل در معدن چشمه پودنه، کشتی سازی صدرا، شرکت معدنجو، کارخانه نساجی "الگانت"، شرکت سپنتا بین الملل، پروژه "قطار شهری اهواز" و شرکت‌های پیمانکاری شاغل در فاز ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱1 عسلویه، شهرداری میرجاوه، شهرداری اندیمشک، شهرداری گرگان و شهرداری همدان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ طزره واحد البرز شرقی، کارگران بیکار شده شرکت ذوب آهن غرب کشور، پرستاران شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و معلمان حق‌التدریس حکایت دارند.
1) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران ۲۸ کارگر شرکت فولاد زاگرس برای مدت 5 ماه، ۱۲ کارگر این کارخانه "صنایع اسوه ایران" برای مدت سه ماه، سه هزار و ۸۰۰ کارگر شرکت معدنی زغال سنگ کرمان برای مدت ۲ ماه، ۲۷۵ کارگر کارخانه ماشین آلات صنعتی تبریز برای چند ماه، ۱۶۸ کارگر کارخانه کاشی گیلانا برای مدت ۴ ماه، ۴۰ کارگر کارخانه آب معدنی "داماش" برای مدت ۴ ماه، ۶۰۰۰ کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق برای مدت سه ماه، ۱۷۰۰ کارگر شرکت پلی اکریل و شرکت‌های اقماری آن برای مدت دو تا چهار ماه و ۱۴ کارگر صنایع مهندسی پزشکی "سها طب" برای مدت ۹ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
2) ۳۰ کارگر کارخانه کاشی آبنوس و ۸۰ کارگر کارخانه ایران چوب با تعطیل شدن این کارخانه‌ها، بیکار شدند. همچنین قرارداد کار حدود ۵۵ کارگر فولاد البرز و ۶۴ کارگر شرکت سازه سیم پویش تمدید نشد. از ورود ۱۳۰ کارگر کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا نیز به این کارخانه جلوگیری شد.
3) سه کارگر در منطقه ویژه عسلویه از محل کار خود اخراج شدند.
4) محل کسب بهزاد ذبیحی ماهفروجکی- شهروند بهایی- پلمپ شد.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست در اسفند ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد، به‌گونه‌ای که مقام‌های دولتی از ناسالم بودن آب آشامیدنی یا نبود آن در برخی مناطق کشور از جمله شهرهای خوزستان، روستاهایی در لرستان، روستاهایی در ساری و روستای چینّاب در شهرستان هوراند،  
1) در برخی روزهای اسفند ماه، شدت گرد و غبار در اهواز به بیش از ۲۴ برابر حد مجاز رسید.
2) بر اثر انفجار مین در استان ایلام، لطیف علی یارم فالفالو و مهدی خرسانیان- دو شهروند- مجروح شدند.

خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اسفند ۱۳۹۴، توجه مقام‌های مسئول را به وجود فقر و فساد اداری در جامعه جلب کرده و از آنان می‌خواهد تا با استفاده از منابع مالی موجود و همچنین افزایش امیدواری به آینده اقتصاد و سرمایه‌گذاری در پی اجرای برجام، در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی مردم قدم بردارند.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر بر ضرورت فراهم آوردن زمینه‌های رقابت برای تمام فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی، تلاش برای شفاف کردن فضای کسب و کار و ممانعت از گسترش شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته با سازمان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی و محدود کردن تدریجی زمینه‌های فساد و ویژه‌خواری تأکید می‌کند.

Balatarin

اگر خدایی وجود نداره، که نداره، پس اخلاقیات ساخته و پرداخته ی خود ماست و این بسیار تحسین برانگیزه / جنیفر میشائیل

Balatarin

خدای بدون خالق/ جهان بدون خالق

Balatarin

هوشیاری پس از مرگ هم از بین نمی رود!

پژوهشگران دانشگاه ساوت‌همپتون پس از چهار سال تحقیق بر روی بیش از ۲ هزار نفر که لحظه مرگ را تجربه کرده اند نشان دادند، که حتی بعد از مرگ بالینی هم، هوشیاری دست‌کم به طور موقت، ادامه پیدا می‌کند.

محققان در دانشگاه ساوت همپتون پس از چهار سال مطالعه بر روی بیش از ۲۰۶۰ بیماری که دچار ایست قلبی شده بودند به این نتیجه رسیده اند، که اغلب افرادی که تجربه مرگ بالینی را داشته اند پیش از احیا شدن هوشیاری خود را به صورت کامل از دست نمی دهند. در واقع در دقایق ابتدایی پس از مرگ هوشیاری کاملاً از بین نمی رود. دکتر سم پارنیا، پژوهشگری که این تحقیق زیر نظر او انجام شده می گوید: “مرگ در یک لحظه خاص اتفاق نمی افتد، بلکه روندی است که با توقف ضربان قلب آغاز می شود، بعد ریه از کار می افتد و سپس کار مغز متوقف می شود، شرایطی که در پزشکی به آن ایست قلبی می گوییم، که از نقطه نظر زیستی معادل مرگ است.”

سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: ما به خوبی می دانیم که حیات مغز بعد از متوقف شدن عملکرد قلب دیگر ادامه ندارد. اما یافته ها حاکی از آن است که هوشیاری افراد تا سه دقیقه پس از آنکه قلب از حرکت باز می ایستد از بین نمی رود، در حالی که مغز به سرعت در عرض ۲۰ الی ۳۰ ثانیه پس از قلب از کار می افتد. از میان ۲۰۶۰ نفر ۳۳۰ نفر زنده ماندند و تقریبا چهل درصد آنها، یعنی ۱۴۰ نفر ادعا کرده اند که به آنچه در مدت زمان احیا آنها در حال جریان بوده است آگاهی نسبی داشته اند.

به طور کلی ۳۹ درصد از افرادی که تجربه مرگ بالینی را داشته اند قادر هستند توصیفی از میزان آگاهی خود در دقایق ابتدایی پس از مرگ ارائه دهند، اما تزریق داروهایی که برای احیا به کار می رود موجب می شود پس از بازگشت آنها همه آنچه را حس کرده اند به یاد نیاورند. با این حال ۲۰ درصد افراد از یک احساس آرامش غریب در زمان مرگ سخن گفته اند و یک سوم احساس کُند یا تند شدن زمان را داشته اند. عده ای نیز از یک نور طلایی مانند درخشش خورشید صحبت می کنند و برخی از یک ترس عجیب و احساس خفگی در آب می گویند.

دکتر پارنیا می‌گوید: “بسیاری از مردم تجربه لحظات نزدیک به مرگ را دارند، اما به علت داروهایی که در زمان احیا تزریق می‌شوند یا آسیب مغزی نمی‌توانند بعدا آنها را به یاد بیاورند. این تحقیق نشان می‌دهد یادآوری تجربه افرادی که لحظاتی از نظر بالینی مرده بودند باید بدون پیش داوری مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.” به گفته دکتر جری نولان، سردبیر نشریه “احیا” که این تحقیق در آن منتشر شده، این پژوهش، دریچه‌ای را به روی تحقیقات وسیع درباره آنچه که در زمان مرگ برای ما اتفاق می‌افتد باز کرده است. برگرفته از‎انجمن پیشبرد علوم اتئیست ها و اگنوستیک ها 

Balatarin

۵ اشتباه رایج در مورد تکامل

 


۱. این فقط یک تئوری است
۲. بقای اصلح یعنی تکامل
۳. انسان از شامپانزه به وجود آمده است
۴. کسی آنجا نبوده؛ پس نمی‌توان تکامل را اثبات کرد
۵. داروین در اشتباه بوده است

تکامل به این سؤال که چگونه زندگی آغاز شده است پاسخ نمی‌دهد؛ فقط به این پاسخ می‌دهد که زندگی چگونه مقاوم شده، سازگار شده و تغییر می‌کند.
فقط کافی است زندگی یکبار آغاز شود تا تکامل خطور کند.

با وجود گذشت بیش از ۱۵۰ سال از ارائه‌ی نظریه‌ی تکامل توسط زیست‌شناس بریتانیایی چارلز داروین، هنوز بدفهمی و اشتباهات زیادی در درک این نظریه برای عموم مردم وجود دارد.
بیش از ۹۸ درصد از دانشمندان معتقدند نژاد انسان در طول دوره‌ای طولانی تکامل یافته است؛
اما هنوز هم فرگشت در نظر بسیاری از جوامع، شگفت‌انگیز و غیر قابل درک می‌نماید.
به ۵ مورد از رایج ترین تصورات اشتباه در این مورد پاسخ دهیم.

در بسیاری از بحث‌ها در مورد ریشه‌های موجودات زنده و به‌خصوص انسان، با سؤالاتی مانند اینکه تکامل فقط یک تئوری است و کسی نتوانسته آن را ثابت کند یا اگر انسان از میمون به وجود آمده است پس چرا هنوز میمون و شامپانزه وجود دارند مواجه می‌شویم.
در ۵ مورد ذیل سعی شده به اصلی‌ترین نمونه از این اشتباهات پاسخ داده شود.

۱. این فقط یک تئوری است
در زبان‌ روزمره تئوری یا نظریه به معنی ظن به وقوع امری در آینده یا نوعی حدس است؛ اما برای دانشمندان واژه‌ی «نظریه» به توضیحی عقلانی، متقاعد کننده و به خوبی قابل پشتیبانی اطلاق می‌شود. در همین رابطه تئوری‌های علمی و قوانین علمی گاهی با یکدیگر اشتباه می‌شوند.

اما تکامل؛ مجموعه مشاهداتی که نشان می‌دهد موجودات زنده شامل گیاهان، حیوانات، باکتری‌ها و حتی قارچ‌هایی مانند کپک در طول زمان تغییر می‌کنند، بر طبق یک تئوری قابل توضیح است. به این توضیح تئوری انتخاب طبیعی گفته می‌شود.

۲. بقای اصلح یعنی تکامل
آیا بقای اصلح توضیح دقیقی برای تئوری انتخاب طبیعی داروین است؟

موجودات تطابق پذیرتر زنده می‌مانند.
آن‌ها که زنده می‌مانند موفق خواهند شد ساختار ژنتیکی خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.
تطابق پذیری منوط به تولید مثل و تضمین بقای جمعیت هم‌نوع است نه قدرت، سرعت و یا طول بدن.

۳. انسان از شامپانزه به وجود آمده است
تکامل به ما می‌گوید که تمام گونه‌های زندگی بر روی زمین از نیاکان مشترکی زاده شده است.
زاده شدن همراه با اصلاح به این معنی است که انسان گونه‌ای منحصر به فرد از موجودات زنده است؛ اما ما از صفات مشترک زیادی با دیگر موجودات بهره می‌بریم.
۹۰ تا ۹۹درصد DNA انسان مشابه با گونه‌های دیگر پستانداران است.

۴. کسی آنجا نبوده؛ پس نمی‌توان تکامل را اثبات کرد
دانشمندان مانند کارآگاهان کار می‌کنند؛ همانطور که کارآگاهان از میان شواهد محدود به دنبال سر نخی برای محکوم نموندن یا تبرئه‌ی مضنونین می‌گردند، برای تکامل نیز شواهدی وجود دارد؛ اما این شواهد چه چیزهایی هستند؟

شواهد تکامل

انتشار در مجلات سرشناس علمی

پیش از انتشار یک مقاله، نسخه‌ای از آن به دانشمندان دیگر برای نقد و بررسی ارجاع می‌شود.
در این مرحله اکثر مقالات مردود اعلام می‌شوند؛ زیرا روند بررسی بسیار دقیق است و اگر شواهد کافی برای حمایت از منطق نویسنده وجود نداشته باشد نظر وی رد می‌شود.
فقط حدود ۷ درصد از مقالات علمی منتشر می‌شوند. این سطح از شک و تردید نسبت به درستی مطالب فقط برای علم سازمان یافته است.
دانشمندانی به شهرت می‌رسند که یا خلاف ایده‌های موجود را به اثبات برسانند و یا در گسترش الگوهای علمی سهیم باشند.

۵. داروین در اشتباه بوده است
داروین در زمان متفاوتی زندگی کرده است. او تئوری انتخاب طبیعی را با بررسی بر روی سِهره‌ها در جزایر گالاپاگو و دیگر گونه‌های جانوری از سراسر دنیا مطرح کرده است.
در زمانی که واژه‌ی ژن برای دنیا ناشناخته بود و حتی سلول با وجود دیده شدن به اثبات نرسیده بود.
این ساز و کار داروین باعث یکی شدن زیست شناسی شد؛ شبیه کاری که نیوتن یا انیشتین در فیزیک انجام دادند.

امروزه ما تکامل را به صورت فرآوانی دگره در طول زمان تعریف می‌کنیم.
اگر بتوانیم فرم‌های متفاوتی از ژن‌ها (دگره‌ها) را در میان یک جمعیت و پس از گذشت چند نسل پیدا کنیم که در نتیجه فرآوانی تغییر کرده باشد، فرگشت رخ داده است.
این تعریف بهترین توصیفی است که تا به امروز برای جهان دائماً در حال تغییر موجودات زنده یافت شده است.


Balatarin

ﺁﯾﺎ ﻧﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﭽﺮﺧﺪ؟ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮﺍﻧﺸﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﯿﻬﺎﻧﻨﺪ، ﭘﺲ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭽﺮﺧﺪ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ؟
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﻗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﺎﺕ ﺑﺼﺮﯼِ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﯾﺰﺍﮎ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ : ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﭖ ﺟﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯼ ﺗﻮﭖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﻤﻮﺩ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ – ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺮﻩ ﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ . ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯼ ﺗﻮﭖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . [ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ] ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻧﺤﻨﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﭖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﺍﻓﻖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯼ ﺗﻮﭖ، ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ، ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺳﺮﺷﺖ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﺑﻮﺩ . ﮔﺮﺍﻧﺶ ﯾﮏ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺸﺶ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﺶ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ- ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻩ ﮔﺮﺍﻧﺸﯽِ ﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ (ﺍﻧﺤﻨﺎﯼ ) ﻓﻀﺎ- ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .
ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ، ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎ - ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩ . ﻭ ﺑﻠﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺣﺘﯽ ﻓﻮﺗﻮﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “ ﻓﻮﺗﻮﻧﮑﺮﻩ ” ( ﻓﻮﺗﻮﻥﺳﭙﻬﺮ ) ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ . 
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺪﺍﺭﯾﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ . ﻭﻟﯽ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺑﮕﺮﺩﻧﺪ . ﻓﻮﺗﻮﻧﮑﺮﻩ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﺍﺭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺭ – ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺵ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ- ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﻮﻧﮑﺮﻩ ﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ [ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ .[! ﺍﮔﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﯾﮏ ﺩﻭﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻓﻮﺗﻮﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﻮﺗﻮﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ( ﻣﺮﺋﯽ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻮﯼ X ﯾﺎ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﭘﺨﺖ . ﺯﯾﺮ ﻓﻮﺗﻮﻧﮑﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺁﻥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻓﻖ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﻮﺭ . ﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺗﺎﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖBalatarin

ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺯﻧﺪﻩ فرگشتﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﯾﮑﯽ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ .
ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯼ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﺗﮑﺎﻣﻞ ( ﻓﺮﮔﺸﺖ ) ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﻓﺴﯿﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﯼ
ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪﻗﺪﺭﯼ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۳۶ ﻧﻮﺷﺖ : « ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻪﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .» ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺁﻥﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ .
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﺑﻨﺪﯼ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯼ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪٔ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻖ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .
1.ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ : ﺑﺎﺯﻭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﺑﻪﺍﻟﮕﻮﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻣﻬﺮﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﭘﻨﺞ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﻣﭻ ﻭ ﺩﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺗﺼﯿﺮ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .
2.ﺍﺭﮐﯿﺪﻩﻫﺎﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭﯼ : ﺍﯾﻦ ﺍﺭﮐﯿﺪﻩﻫﺎﯼ ﺯﻧﺒﻮﺭﯼ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﺒﻮﻧﺪ ﺯﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪٔ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻖ
ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻩﺍﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ . ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﻭ ﺭﺍﻓﯿﻨﺴﮏ ( ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ) ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ . ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪٔ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
3.ﺑﺎﻝ ﺧﻔﺎﺵ: ﺩﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺧﻔﺎﺵﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﻏﺸﺎﯼ ﺑﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺎﻝ ﺧﻔﺎﺵ ﻭ ﺑﺎﻟﻪٔ ﺷﻨﺎﯼ ﺩﻟﻔﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .
4.ﺑﺎﻝ ﺟﻐﺪ : ﺟﻐﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺩﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ . ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ، ﻃﺮﺡ
ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﻝ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﺸﮑﯽ ( ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺯﯾﺴﺘﺎﻥ ) ﺍﺳﺖ .
5.ﺯﺍﺋﺪﻩٔ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺁﺭﻣﺎﺩﯾﻠﻮ: ﺁﺭﻣﺎﺩﯾﻠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺵ ﮐﻮﺭ، ﯾﮏ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﮔﻮﺭﮐﻦ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﻭ ﮐﻨﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ
ﺳﺎﻋﺪﺵ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﺭﻧﺞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻫﺮﻣﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
6.ﺑﺎﻟﻪٔ ﺷﻨﺎﯼ ﺩﻟﻔﯿﻦ : ﺩﻟﻔﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪﺟﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ
ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎﯼ ﻋﻘﺒﯽ ﺩﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
7.ﭘﺎﯼ ﺍﺳﺐ: ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﺳﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ . ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﯾﺪﻥ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﺑﮑﺎﻫﺪ . ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺿﺨﯿﻢ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻨﺒﻞ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﺴﺖ : ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﻣﯽﺁﯾﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ

برگرفته از برگه انجمن پیشبرد علوم اتئیست ها و اگنوستیک ها در فیسبوک 

Balatarin

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ

ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺭﺳﻮﺏﻫﺎﯼ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﻫﻦ - ۶۰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۲۵ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺑﯿﻦ ۸٫۷ ﺗﺎ ۶٫۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯼ ﺩﺭ ۳٫۲ ﺗﺎ ۱٫۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ .
ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮﻫﺎ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻧﯽ ﮎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍﯼ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺭﺳﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ، ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺭﯾﺤﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ، ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . 
ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﭼﻪ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺒﺎﺏ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﻤﺎﯼ ﺩﺍﻍ ﻭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۲۰ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻪ ﺁﻫﻦ - ۶۰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۱۹۹۰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺰﻭﺗﻮﭖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺑﺮﻧﻮﺍﺧﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ . ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯼ nature ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ


Balatarin

یکشنبه

Balatarin
Balatarin

این عکس برا اوناییه که معتقدن به هر عقیده ای باید احترام گذاشت !اگه عقاید اون آقا که دولا شده و چیز اون شارلاتان رو
 عبادت میکنه قابل احترامه ، اونوقت عقاید تو هم قابل احترامه !

Balatarin

گناه بزرگ شاه

Balatarin

جمعه

خود خدا و پسر خدا

من ميخوام كه يه مرد و يه زن گناهكار خلق كنم. بعدش قصد دارم يه زني رو حامله كنم كه بچهٓ ش خودم باشم تا بتونم به دنيا بيام. وقتي بوجود اومدم، خودمو بعنوان قرباني واسه خودم ميكشم تا شما رو از گناهي كه خودم شما رو باهاش خلق كردم نجات بدم. 
Balatarin

توهین یهودیت و اسلام به زنان


یهودیت:

زن یک گونی پر از مدفوع است. (منبع: تلمود، تراکتیت، شبات، صفحه 152b،)


یکی زن را کشتزار می خواند و دیگری گونی مدفوع و طنز تلخ این است که زنان بیشترین مدافع این ادیان تبعیض گذار هستند و هنوز افرادی هستند که می گویند به باور ما احترام بگذارید!!!
Balatarin