یکشنبه

داستان به معراج رفتن محمد !


محمد از خونه بیرون اومد به پیش جمعی که کنار دیوار نشسته بودند رفت و گفت الان از هفت آسمان بر می گردم تا نزدیکی خدا رفتم فقط بین من و خدا یه پرده ای وجود داشت
ابولهب که این را شنید گفت: ای عمو زاده واقعا تو رفته بودی نزد خدا ؟ 
محمد گفت: بله قسم به خداوند آسمان و زمین من تا آسمان هفتم با جبرییل بودم بعد او مرا تنها گذاشت من تا نزدیکی خدا رفتم وفقط بین ما یک پرده بود.
ابولهب خندید و گفت: محمد پای راستت را بلند کن.

محمد پای راستش را بلند کرد.

بعد گفت: پای چپت را هم بلند کن.

محمد گفت: نمی شود که می افتم زمین. 
ابولهب گفت: پس تو چطور به آسمان هفتم رفتی ؟!
اینجا بود که محمد ابولهب را نفرین کرد و تنها شخصی که در قران هم نفر ین شده ابولهب شد...
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺼﺺ ‏(۶۸)
ﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ . ﯾﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﻘﺮﻩ ‏(۱۱۷ ‏) .
ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺪ ‏( ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۱۱ ‏) ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺑﻮﻟﻬﺐ !
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ؟ !
ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ؟ !
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ !
ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ، ﻧﻔﺮﯾﻨﺶ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ! 
ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺁﯾﺎﺕ ﺩﻭﺯﺥ ﻭ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۰۰۰ ﺁﯾه ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ !
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﺁﻟﺰﺍیمر ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ! 
ﺍﻟﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﯿﻠﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺗﮑﻨﯿﻨﮏ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺍﻟﻠﻪ، ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ . ﻗﺮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺿﻤﯿﺮ ﻭ ﻧﻬﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﺖ .
عرض کنم که طبق اسناد معتبر آرزوی الله تحقق نیافت و ابولهب و همسرش سالیان سال درکنار هم به خوبی وخوشی زندگی کردند.

برگرفته از بالاترین 
Balatarin

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.